En ny studie publicerad av Quantic Foundry visar på vilket sätt kvinnor och män skiljer sig i sin spelstil. Undersökningen är utförd på 250 000 personer världen runt, varav 3700 är svenskar.

Enkäten lät kvinnor, män och icke-binära ranka tolv olika profiler för att se vad det är som motiverar dem när det kommer till spel. Några av de mest populära kategorierna var att tävla mot andra och att kunna fantisera samt att få designa, klara ut eller förstöra något.

Bland män kom Tävling först följt av Förstörelse och Klara ut. Kvinnor föredrog istället att Klara ut följt av Fantasi och Design medan icke-binära valde Fantasi, Designa och Klara ut.

Just att 'Klara ut' kommer med i topp tre-listan i alla fallen förklarar forskarna på Quantic Foundry som att den kategorin har en låg risk och hög belöning.

Studien visar också att kvinnor är mer polariserade i vad de föredrar i sina spel till skillnad från männen som har en mer jämn motivationsprofil. Vilket kan vara ett resultat från marknadsföringen av spel gentemot kvinnor, enligt Quantic Foundry.

Andra resultat av studien är att unga spelare (13–25 år) föredrar Tävling över allt annat medan kategorien kommer på nioende plats för äldre (36+ år) med Fantasi som förstaval.

Läs mer om motivations-profilerna här.