Glenncraft!

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har noterat att #Minecraft kan användas till mer än underhållning. Man har byggt en version av vår västliga stolthet i spelet, och under julledigheten ordnar man en tävling där deltagarna letar skattkistor som gömts i staden. Vinnarna får priser som inte beskrivs närmarre än "fina", och målet är att få folk intresserade av stadsutveckling.

Alla som äger en kopia av Minecraft till pc eller Mac kan vara med och tävla. Deltagarna hämtar stadens tio delar, och i var och en finns en skatt gömd i en någorlunda känd byggnad. När en skatt hittas mejlar man snabbt tävlingsarrangören, och den som först hittar alla tio skatter vinner. Tävlingen pågår till den 8 januari.

Tävlingsinstruktioner här.

Skicka en rättelse