Nyligen lanserades alpha-version 2.6 av monsterprojektet #Star Citizen, med nyheter som FPS-modulen #Star Marine och byte av spelmotorn. Kort därpå började det dyka upp fuskanklagelser i spelets forum. Men representanter för #Cloud Imperium Games försäkrar att det kommer straffa sig hårt att fuska – kontot stängs av permanent, utan ersättning.

Så här säger community-medarbetaren Mac Scrilla:

We are aware of the issues and have always been working towards iterations of Star Citizen to address these issues.

We have a Zero-Tolerance Policy for the use of Cheats and the use of said Cheats are a breach of our Terms of Service, resulting in a closure of an account and access to Star Citizen without a refund.

Hårda, rättvisa bud, tycker nog de flesta. Men man kräver att de som fuskanmäler skickar med filmad bevisning. Och det ställer till uppenbara problem – alla filmar inte hela tiden sitt Star Citizen-spelande.

If you would like to report individuals in the future, we will require Video Evidence.

En utvecklare klargör dock att videokravet är en del av arbetet med att bygga effektiva fuskverktyg, vilka i nuläget är i sin linda. Genom att jämföra videofilmer med den egna datan kan man kalibrera antifuskåtgärderna och förhoppningsvis stoppa eller försvåra för tredjepartsprogram.

Cheat prevention in Star Citizen and Squadron 42 is a priority for us, and we have gathered lots of feedback from internal and external sources since the initial release of Star Marine. Rest assured, we have already begun banning violators as well as working on short-term, and long-term solutions for preventing the use of 3rd party programs.

Requesting video evidence helps us achieve a few things – It substantiates claims made by players, which we compare with our internal data, and it helps us improve the functionality of our tools to better combat cheaters proactively.

I’ve collected some feedback from this thread and will send it to the appropriate party so that our messaging is more clear going forward.

Skicka en rättelse