Hos icculus.org kan vi läsa att Linux-versionen av America's Army 1.90 är färdigställd och redo för nedladdning. Också Macintosh-upplagan rapporteras vara färdigställd, och distributionen kommer dra igång inom kort.

Mer info och länkar >>

Skicka en rättelse