Efter att Svenska E-sportsförbundet och åtta andra ansökt om medlemskap till Riksidrottsförbundet väljer organisationen att omdefiniera sina stadgar.

När Sverok i början av året skickade in en ansökan om att göra Svenska E-sportsförbundet till en del av Riksidrottsförbundet var förhoppningarna stora. Emil "Heaton" Christensen sågs flitigt diskutera saken i tv och på svenska forum debatterade de två lägren frågan intensivt.

Riksidrottsförbundet förväntades lämna besked i maj men i en skrivelse meddelar man nu att beslutet får dröja till 2019. Denna periods ansökningar, där bland annat bridge också ingick, måste ha satt igång en intern process för nu menar RF att man måste omdefininera sina egna stadgar om vad som faktiskt är idrott.

Det är svårt att tolka huruvida detta arbete kommer att vara till fördel för e-sporten eller tvärtom. Man skriver bland annat man måste se över följande punkter.

  • För det första bör själva definitionen av idrott i 1 kap. RF:s stadgar göras tydligare.

  • För det andra finns många otydligheter med vad som menas med kriteriet om idrottslig verksamhet som är ”nära besläktad” med verksamhet inom till RF redan anslutet SF. ”Släktskapskriteriet” måste både analyseras och ges en tydligare villkorsram.

  • För det tredje bör anslutningsvillkoren (bl.a storlekskriteriet) för mindre förbund, inbegripet befintliga SF, ses över i syfte att finna både rationella administrativa lösningar och alternativa anslutningsformer.

  • För det fjärde bör villkoren för medlemskapet i SISU ses över, inte minst mot bakgrund av att SISU som idrottens studieförbund enbart tar på sig uppdrag inom idrottsrörelsen.

Vi kontaktade Alexander Hallberg på Sverok (som ligger bakom Svenska E-sportsförbundet) för att höra hur de såg på detta.

– Först och främst är det inte bara e-sporten som påverkas utan även de åtta andra förbunden som också blir skjutna till 2019. De stänger luckan totalt, och även bridge sökte år så det kan lika gärna vara de som är "problemet". Jag tror att de försöker lösa sina administrativa problem. Jag tror att de har konstaterat att de har en säck med pengar och för varje nytt förbund blir det fler som måste dela på kakan. Särskilt när de aldrig kastat ut något förbund. Nu vill de omdefiniera idrotten för att dels kunna vara mer restriktiva från början och dels säga till existerande förbund "ni får slå ihop eller utgå", det tror jag är bakgrunden till det här.

Vidare säger Hallberg att beslutet såklart är tråkigt men att Svenska E-sportsförbundet inte är avhängande av ett medlemsskap i Riksidrottsförbundet. Deras aktiviteter är inte beroende av deras stöd. Man hoppas istället kunna vara med och påverka processen nu när Riksidrottsförbundet ska definiera vad som faktiskt är idrott och kommer bland annat vara närvarande vid stämman i mitten av maj.

Tack till hansen för detta #nyhetstips!
Ingen fara :) Efter detta "beslut" sitter det nog några surisar där också. 12/04 Haha, ber om ursäkt. Uppfattade din kommentar som att det sitter surgubbar i e-sportsorganisationer :) 12/04 Vad babblar du om nu? Det är Riksidrottsförbundet vi diskuterar. 12/04 Intressant! Vilka e-sportsorganisationer i Sverige har gubbar i Styrelsen? Och vad har du för insikt i hur dessa gubbar då dra ner organisationerna? 12/04 Och samtidigt dör hela e-sportsscenen ut i Sverige, trots alla våra stora framgångar och kända spelare, för att det sitter sura gubbar i en styrelse. Sjukt mycket pengar som man gått miste om, och kommer fortsätta gå miste om, på grund av detta. Inte... 11/04 jag definierar inte sport som något som inte kan utvecklas men det är ju lite annorlunda utveckling som sker i hockey världen och vad som kan hända inom 5 år på PC/Konsol marknaden. Ja sporterna tar mycket pengar från företag som ger dem pengar som spon... 11/04 Varför definiera sport som något som inte kan utvecklas och förändras? Sen tycker jag att dina argument faller lite iom att all sport/idrott är beroende av stora företag. Alla arenor t.ex. heter ju ofta företag eller organisationsnamn just för att man... 11/04 Ethernet-Sport = E-sport. Du rör dig ju fysiskt i spel som på verkligheten fast med din karaktär du styr. :) 11/04 Håller med att det definitivt inte är en idrott men en sport är det ju rätt solklart. Vad är det som gör att det inte skulle definieras som en sport? Med ditt argument att "det är spel" så kan vi applicera det på vad som helst eftersom sport definieras... 11/04 Det intressanta är ju att titta på vilka andra förbund som är med.. Skulle verkligen alla dessa vara mer idrott än e-sport? Jag menar, vart går gränsen? Vissa utav dessa kräver ju typ minimal fysisk rörelse, precis som e-sport. Sedan skulle det vara int... 11/04
Skicka en rättelse