Betatestningen av multiplayer-tillägget till Running With Scissors våldsamma lir Postal 2 drar igång i afton. Testningen är inte öppen för alla, men likväl söker man folk efter synnerligen oklara antagningskriterier. Mer information erhålls i IRC-kanalen #postal2beta på irc.gamesnet.net eller genom att mejla mikej@gopostal.com.

Skicka en rättelse