Svensk spelutveckling fortsätter att må alldeles utmärkt. Det står klart när organisationen Dataspelsbranschen i dag släpper den årliga rapporten Spelutvecklarindex, och den pekar entydigt på fortsatt stark tillväxt för den svenska spelindustrin.

4 267 personer arbetade i spelbranschen förra året, en ökning med 558 personer (eller 15 procent) från året innan. Av dessa var 786 kvinnor, upp med 21 procent mot föregående år. Totalt har antalet anställda i spelbranschen ökat med 2 300 personer sedan 2012.

Ekonomiskt går det bra för de flesta företag i branschen, enligt rapporten. 2016 omsatte spelbranschen 12,4 miljarder kronor, en ökning med 950 procent sedan 2010. Rapportförfattarna lyfter fram att Sverige exporterade järnmalm för 13,8 miljarder 2016 – underförstått kan spelbranschen passera denna klassiska svenska exportvara om några år. Låter som något för Paradox RTS-kodare att suga tag i.

Jättarna Mojang (Minecraft) och King (Candy Crush) dominerar branschen, skriver SvD. Dessa två företag står för två tredjedelar av branschens vinst, och denna dominans kan bli ett hot. Men att också övriga branschen tjänar pengar är positivt, säger Pär Strömbäck till SvD.

Ett spel som dragit in några kronor genom åren.

Ökningen för spelbranschen kunde ha varit ännu större om det fanns mer personal att tillgå, säger Dataspelsbranschens talesperson Per Strömbäck.

– Det skulle bli ännu fler jobb om det fanns fler spelutvecklare att anställa, säger han. Sverige har internationellt sett bra utbildningar inom dataspel, men vi skulle behöva satsa ännu mer för att hänga med i den konkurrensen.

Han menar att utbildning är ett sätt att möta branschens efterfrågan på kompetent personal, men det behövs också bli enklare att rekrytera kompetenta medarbetare från andra länder och att bygga bostäder.

– Vi behöver satsa mer på utbildningar, men även förenkla hanteringen av arbetstillstånd och inte minst lösa bostadssituationen i storstäderna, säger Strömbäck.

Rapporten nerkokt till ett par punkter:

  • Antalet nya företag i spelbranschen ökade med 22 procent – den största ökningen någonsin.

  • 2016 arbetade 4 267 personer i 287 företag med spel, en ökning med 558 anställda (+ 15 procent) och 51 företag (+ 22 procent) mot föregående år.

  • 2016 var 82 procent av de anställda män, 18 procent kvinnor. Samma fördelning som 2015.

  • Omsättningen var 12,38 miljarder kronor 2016 (+ 6 procent)