Färska siffror från branschorganisationen Elektronikbranschen visar att värdet av mängden sålda elektronikprodukter (konsoler, kameror, surfplattor, tv-apparater med mera) ökat med 4 procent hittills i år. Förra året var värdeökningen 5 procent under samma period.

Under augusti månad ökade försäljningen 5 procent jämfört med augusti 2016, vilket är intressant med tanke på att den omdebatterade kemikalieskatten infördes den 1 juli i år. Försäljningsökningen under augusti 2017 antyder att elektronikköparna inte låtit sig skrämmas iväg av skatten, som ger ett kostnadspåslag på som mest 400 kronor.

För konsolförsäljningen ser det annorlunda ut. Under perioden januari-juni 2017 ökade konsolförsäljningen 34 procent. Men under perioden januari-augusti 2017 – som alltså innefattar två månader med kem-skatt – var ökningen "bara" 22 procent (båda jämförda med motsvarande perioder 2016). Det innebär att konsolförsäljningen minskat markant under juli och augusti i år.

Vilken roll kemikalieskatten har i den minskade ökningen går inte att säga utifrån tillgänglig statistik, men det är anmärkningsvärt att just konsolerna minskar medan elektronik överlag ligger ungefär lika som året innan – och till och med ökar i augusti.