Forskare på Kungliga tekniska högskolan har i samarbete med Uppsala universitet arbetat fram en teknik som kan göra framtidens hårdvara både mindre och snabbare. Det rör sig om så kalland spinntronik, som gör att dagens teknik med separata enheter för beräkning och lagring kan köras i ett och samma chip.

Läs mer hos KTH >>

Skicka en rättelse