Hänvisar istället till Lotteriinspektionen, som börjat granska den allt mer omfattande förekomsten av gambling i spel.

Senaste veckornas diskussioner kring miktrotransaktioner är starkt kopplad till den ökande förekomsten av lootlådor, något som är oehört stort i spel såsom Counter-Strike: Global Offensive. Där handlar det dock endast om kosmetiska varor som inte påverkar gameplay på något sätt men eftersom det krävs riktiga pengar att öppna dem har det blivit en miljardindustri. Pegi, en europeisk organisation som granskar spel och ger dem åldersrekommendationer utifrån innehållet, vill dock inte ta ställning kring huruvida mekaniker med lootlådor är gambling eller ej. Istället hänvisar man till lokala granskningsorgan såsom svenska Lotteriinspektionen.

Valve introducerade lootlådor år 2013 och man kunde redan från början köpa skins av varandra för riktiga pengar från sin Steam Wallet. Valve satte dock en övre beloppsgräns och såg till att du inte kan få tillbaka pengar genom Steam Wallet. Åtråvärda föremål passerade snabbt den övre gränsen, och handlare hittade snabbt på alternativa sätt att genomföra större transaktioner. Inledningsvis skedde det med nycklar, eftersom de har ett relativt fast pris, och skins kunde därför "bytas" mot nycklar vars sammanlagda värde motsvarande föremålets. På senare har det i Sverige blivit allt vanligare att transaktionerna sker direkt via Swish.

Parallellt med den någotsånär rena handeln med skins började allt fler bettingsajter dyka upp där du med dina egna föremål som insats hade chansen vinna saker till ett högre värde i olika hasardspel. Det uppmärksammades rejält förra året då flera Twitch-profiler ertappades med att göra dold reklam för hasardsajter de själva drev. Vilket också gjorde att de olika lokala granskningsorganen började uppmärksamma saken.

I Lotteriinspektionens publikation Skriftserien skriver juristen Jengish Ahangari om hur de ser på förekomsten av både pengaspel på e-sportsmatcher och så kallad "skin betting". Han förklarar också hur våra grannländer och Storbritannien ser på saken, bland annat med detta citat från Gambling Commission.

Det förekommer även att dessa virtuella föremål tillfaller spelarna genom hasardspelsliknande moment i dataspelen på ett sätt som påminner om spel på spelautomater. Om de virtuella föremålen med enkelhet kan säljas eller bytas ut mot pengar eller pengars värde, kan dessa moment komma att omfattas av spellagstiftningen och kräva licens.

I sin egen avslutade reflektion skriver Ahangari att man i Sverige inte har prövat dessa nya företeelser mot lagstiftningen än, varför man inte kan säga om de ska omfattas eller ej.

– Om de har ett penningvärde kommer vadhållningen omfattas av spellagstiftningen. Spelmyndigheterna i Danmark, Norge och Storbritannien har ansett att sådan vadhållning kräver tillstånd för det fall de virtuella föremålen representerar penningvärden, läs mer härom nedan. I Sverige har inte denna fråga varit föremål för prövning inom ramen för en tillämpning av spellagstiftningen. För tillfället kan dock konstateras att det inte hade varit förvånande om man även i Sverige hade kommit fram till samma slutsats som de nyssnämnda spelmyndigheterna, eftersom virtuella föremål i dataspel uppenbarligen verkar kunna ha penningvärden då det i vissa fall skapats handelsplatser för dem.

Vi har även varit i kontakt med Ahangaris kollega Marcus Aronsson för att få statistik över antalet anmälningar i Sverige kring detta.

– Det är en växande fråga inom både vår myndighet men även våra nordiska grannländers motsvarigheter till oss. Dock så anmälningarna från allmänheten väldigt få ännu, det rör sig om någon eller några enstaka förfrågningar per år. Vi har inte haft något ärende ännu som har fått till följd att vi vidtagit åtgärder i form av polisanmälningar mot företag eller några vitesförelägganden.

TL;DR. I Sverige har vi än så länge inga prejudicerande fall vad det gäller frågan om lootlådor, och den gambling som kan uppstå gemom dessa, bryter mot lotterilagen. Förekomsten har dock fått ökad uppmärksamhet från myndigheterna och det är inte omöjligt det förändras i framtiden.

Jag struntar egentligen I om det finns lootlådor i ett spel, jag är vuxen och väljer att inte spela såna spel. Det enda som jag tycker är skit är att det även finns barn som spelar, samt att framtiden blir lite mörkare för varje spel med lootlådor som... 07/02 Okej, okej. Men trots det du nu anför så har du ju fortfarande chans att vinna mer (vinna ett bättre pris) än vad någon annan vinner. Även om vad en spelare satsar inte påverkar den andres chanser, även om det (i teorin alltså) finns ett oändligt antal... 17/11 Jag menade inte "gemensam pott" som i att det måste vara satsade pengar av spelarna. Det jag menade var att alla som deltar spelar om samma pris(er); vinner någon bilen som är priset så kan ingen annan vinna den. I lootlådor så har alla lika stor chans... 16/11 Skrev och frågade Lotteriinspektion om deras syn på Lootlådor och fick detta svar: "Inledningsvis ska nämnas att Lotteriinspektionen inte kan ge ett bindande förhandsbesked i det enskilda fallet utan endast kan svara generellt gällande spellagstiftninge... 16/11 Jag menar att grundvärdet på alla skins är 0 med €0.03 som det lägsta priset du kan sälja någonting för. Med andra ord: Ingenting (som synes på de mängder av skins som ligger på hög och inte säljs för det priset). Valve sätter inget värde på någonting... 16/11 borde ses som lotteri tycker jag. 16/11 Hur menar du att vapnet inte är värt någonting? Du beskriver ju själv med "tillgång/efterfrågan" att värdet baseras på relationen till andra människors villighet att betala för det. Bevisligen är människor beredda att betala för sådana skins, alltså har... 16/11 Nja, med hockeykort behöver man ju också köpa många paket för att få de "bra" korten. Sen vet jag inte om alla kort görs i samma upplagor heller. . . Det kanske görs fler av de medelmåttiga spelarna än av de bästa. Hockeykort är väl ett slags lotteri... 16/11 Nej det står inget (inte uttryckligen) om en gemensam pott, det står endast att i ett lotteri ska det finnas möjlighet att vinna mer (vinna något mer värdefullt) än vad någon annan vinner. Med en Loot box så omfördelas inte några satsade pengar. Det man... 16/11 Jag håller med dig, det är otroligt svårt, men samtidigt så handlar hockeykort mer om samlandet och bytesvärdet för att samla de kort man vill ha, typ som frimärken. Vissa råkar ha ett värde för att de är sällsynta. I Pokémon måste du istället köpa fler... 16/11
Skicka en rättelse