Med ett kontor fullt av nördiga personer, som jobbar med nördiga saker, kommer det ofta ganska roliga paket till oss. Igår fick vi till exempel ett paket från MSI...