Det belgiska granskningsorganet Gaming Commission har inlett en undersökning om huruvida lootlådor i Overwatch och Star Wars: Battlefront 2 är att betrakta som gambling.

Lootlådorna ger spelaren möjlighet att betala pengar för möjligheten att förbättra sin karaktär eller utrustning. Men eftersom dessa förbättringar slumpas fram, alltså en form av lotteri eller hasardspel där spelaren betalar för något man inte vet vad det blir, ska det enligt kommissionen ses som gambling.

Om kommissionen kommer fram till att lootlådor är lika med gambling får det stora konsekvenser. Speltillverkarna kan tvingas betala uppemot 100 000 euro i böter, eller att helt ta bort lootlådorna.

Men det kommer också innebära att spelföretagen måste ansöka om licens för att få använda lootlådor, något som med stor sannolikhet kommer minska eller helt strypa spelföretagens vilja att använda dem i sina spel.

Kommissionen menar att spel som Battlefront 2 och Overwatch kan vara skadliga för minderåriga, eftersom de innebär ett socialt tryck att spendera pengar i spelen. Och det är därför man inlett undersökningen.

– Om det är ett hasardspel är det inte tillåtet utan en licens från Gaming Commission, säger kommissionens chef Peter Naessens till belgiska VTM Nieuws (Google-översättning).

Pegi, den europeiska organsiationen som granskar spel, hänvisar till nationella granskningsorgan i frågan, men svenska Lotteriinspektionen har ännu inte tagit ställning och inget fall har prövats i svensk domstol. Men Lotteriinspektionens medarbetare har ögonen på företeelsen, och möjligen kan ett fällande belgiskt beslut komma att påskynda och påverka Sverige och andra länder.

Hörde vi tummar hållas?