En del av spåren som diskuterats i de senaste veckornas debatter kring loot-lådor har berört lagstiftningar och förbud kring gambling-liknande mekaniker. Tidigare idag skrev vi om vad Pegi anser i frågan och nu kan vi också rapportera om vad Lotteriinspektionen har att säga.

Grunden i deras uttalande är ramverket för att definiera huruvida något är ett lotteri eller ej och en viktig punkt är om vinsten har ett ekonomiskt värde.

Vinstrekvisitet i lotteridefinitionen är uppfyllt om det rör sig om vinster om pengar eller pengars värde. Innebörden av detta är att vinsten måste ha ett visst ekonomiskt värde i den verkliga världen. Den som i ett dataspel deltar i ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp måste alltså vinna något som, utanför dataspelets virtuella miljö, kan köpas och säljas för pengar eller pengars värde för att det ska betraktas som en vinst enligt lotteridefinitionen.

För att omfattas av de svenska lotterilagen måste dessutom den huvudsakliga verksamheten bedrivas i just Sverige, ett kryphål många internetcasinon använder, med utesluter också till exempel Steam-plattformen enligt följande exempel.

Eva har ett användarkonto på dataspelsplattformen Gaming. Genom Gaming-plattformen kan hon spela olika dataspel. I Gaming-plattformen finns även möjligheten att växla in verkliga pengar mot Gaming-mynt som man kan använda för att köpa virtuella föremål med olika värden i dataspelen. I ett av dessa dataspel deltar Eva i ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp varvid hon vinner ett virtuellt föremål. Det virtuella föremålet säljer hon till en annan användare på Gaming-plattformen i utbyte mot Gaming-mynt. Gaming-mynten växlar hon sedan in mot verkliga pengar som Gaming-plattformen sätter in på hennes bankkonto.

I exemplet ovan har Eva, på Gaming-plattformen, deltagit i ett lotteri enligt lotterilagen. För det första beror detta på att hon vunnit något pga. slumpen. För det andra beror detta på att vinsten i slutändan visat sig ha ett ekonomiskt värde i den verkliga världen då hon sålt sin vinst och försäljningen har resulterat i att hon fått in verkliga pengar på sitt bankkonto.

I nästa steg bedöms om Gaming-plattformen anordnar lotteriet i Sverige. Så kan vara fallet om den som driver Gaming-plattformen (t.ex. ett aktiebolag) bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Om den som driver Gaming-plattformen anses anordna lotteriet i Sverige så omfattas arrangemanget av lotterilagen och då är det förbjudet att anordna det utan tillstånd.

Därför kan till exempel Counter-Strike: Global Offensive komma undan med att handeln kring skins från spelets loot-lådor omsätter miljoner varje år, eftersom det spelas över hela världen. Star Wars: Battlefront 2 är enligt lotteridefinitionen i lagen absolut inte ett lotteri då värdet i lådorna inte har något ekonomiskt värde.