Lootlådor är inte att betrakta som gambling. Detta menar Tim Miller, verkställande direktör för Storbritanniens kommission för hasardspel (UK Gambling Commission). I ett blogginlägg på organisationens hemsida skriver Tim att det är svårt för kommissionen att vidta legala åtgärder när det handlar om spel vars föremål inte går att lösa ut i form av pengar eller som på något annat sätt inte kan flyttas från spelet.

A key factor in deciding if that line has been crossed is whether in-game items acquired 'via a game of chance' can be considered money or money’s worth. In practical terms this means that where in-game items obtained via loot boxes are confined for use within the game and cannot be cashed out it is unlikely to be caught as a licensable gambling activity. In those cases our legal powers would not allow us to step in.

Men trots att lootlådor inte faller inom ramen för vad som kan betraktas som gambling i Storbritannien är Tim samtidigt noga med att påpeka att det finns anledning att oroa sig över utvecklingen; framför allt att linjen mellan gaming och gambling blir allt suddigare.