Redan några dagar efter att Pokemon Go tog världen med storm i början av förra sommaren läste vi rapporter om folk som skadat sig medan de spelat. Nu har forskare vid ett universitet i Indiana, USA, granskat statistiken kring bilolyckor under spelets 148 första dagar och sett en markant ökning under perioden kring platser som har ett pokestop.

Studien utfördes i Tippecanoe County i Indiana med en befolkningsmängd på 172 780 (siffra från 2010). Man har granskat närmare 12 000 polisrapporter under perioden 1 mars 2015 till 30 november 2016 för att få fram information kring datum för bilolyckorna, var de skedde och vad de berodde på. På det viset kunde man se att områden kring ett pokestop hade 47 procent fler olyckor efter att Pokemon Go släpptes.

Man kunde också se att 31 personer skadades i en bilolycka i närheten av ett Pokestop, 2 personer avled och uppskattningsvis uppgick kostnaderna för materiella skador till dryga 4 miljoner kronor. Bortfall av inkomster på grund av skada till beräknas till 8,2 miljoner kronor.

I rapporten skalar man upp statistiken till nationell nivå, vilket såklart bara kan ge hypotetiska siffror, och då blir siffran drygt 145 600 olyckor, 29 370 personskador och 256 förolyckade. De materiella kostnaderna beräknas landa på mellan 16,7 miljader kronor till närmare 61 miljarder kronor.

Statistiken för antalet bilolyckor i USA minskade under många år fram till 2011 då de börja gå uppåt igen, något man i rapporten tillskriver den stadiga ökningen av smartphones. I Sverige presenterade regeringen så sent som igår ett beslut om att det från första 1 februari nästa år inte längre kommer att vara tillåtet att ha en mobiltelefon i handen i trafiken.