Studien som är utförd av UK Gambling Comission gjordes på totalt 2803 individer med resultatet att elva procent av alla barn mellan åldrarna elva och 16 år ha deltagit i lotterispelande.

Framförallt berör dessa siffror barn som har utfört bets med in-gamesaker via dator- och mobilspel. Av de elva procenten har 36 procent spelat senaste veckan, 23 procent senaste månaden och 41 procent för mer än en månad sedan.

Enligt rapport ska tre procent av alla elvaåringar och 14 procent av alla 14-åringar betat med in-gamesaker.

En av metoderna som nämns i rapporten är ”skins beting” som troligtvis refererar till liknande metoder som bland annat användes i sajten CS:GO Lotto som fick en hel del uppmärksamhet i början av året.

Spelande är vanligast bland pojkar där 20 procent av de tillfrågade har spelat i jämförelse med flickors tre procent.

Trots att siffrorna kan verka alarmerande har frekvensen av spelandet bland barn, enligt UK Gambling Comission, ändå minskat från 2011:s siffror av ”spelande senaste veckan” på 23 procent till 2017:s tolv procent.

Via Kotaku.