Världshälsoorganisationen (WHO) kan vara på väg att klassa "gaming disorder" ("spelaravvikelse" eller kanske hellre "spelmissbruk") som ett missbruk. Det föreslås tas upp som officiellt sanktionerad sjukdom under nästa år och listas under "avvikelser på grund av substansnyttjande eller beroendeframkallande beteenden". Vidare beskriver man missbruket så här:

Mental and behavioral disorders that develop as a result of the use of predominantly psychoactive substances, including medications, or specific repetitive rewarding and reinforcing behaviors.

Disorders due to addictive behaviors are recognizable and clinically significant syndromes associated with distress or interference with personal functions that develop as a result of repetitive rewarding behaviors other than the use of dependence-producing substances. Disorders due to addictive behaviors include gambling disorder and gaming disorder, which may involve both online and offline behavior."

Förslaget är ännu inte godkänt av WHO då det är ett så kallat "beta draft". Psykologer har också uttryckt oro över att förslaget kan vara ute på tunn is. Chris Ferguson berättar för Kotaku:

There are many myths such as that games involve dopamine and brain regions similar to substance abuse. There’s a kernel of truth to that but only insofar as any pleasurable activity activates these regions. How gaming involves them is more similar to other fun activities like eating chocolate, having sex, getting a good grade, etc., not heroin or cocaine.

Ferguson och Andrew Przybylski, också han psykolog, säger att fokus inte bör ligga på spelandet i sig utan i individens tendens att frossa i vilken aktivitet som helst.