Team Xbox har besökt utvecklarteamet bakom den kommande shootern XIII. Besöket resulterade in en fyrsidig artikel där vi får veta lite mer om den långa processen att skapa spelets karaktärer och banor. Trots att artikeln är baserad på Xbox-versionen bör den ge en någorlunda klar bild vad vi PC-ägare har att se fram emot.

Förhandstitten >>

Skicka en rättelse