Att Alicia Vikander fick rollen som Lara Craft har diskuterats friskt. Många tyckte det passade den nya tidens Tomb Raider bra medan andra hellre hade sett den stora skådisen Angelina Jolie upprepa sin rollprestation. Huruvida den nya trailern, den andra i ordningen, får några att ändra åsikt (och endera hållet) låter vi vara osagt.

Som vanligt med dagens långa trailers måste nog en lätt spoilervarning utfärdas.