Super Mario Bros är en av hörnpelarna i modern speedrunning och för inte så länge sedan togs ett nytt rekord, en tid som ingen trodde var möjlig. Eftersom spelet är så gammalt och väletablerat har försöken att dra igenom det snabbt pågått i åratal men det var först i mitten av 2000-talet som man verkligen började göra framsteg. Nyckeln var att ta sig till vidare från bana 4-2 till värld 8 via portalrören men det var inte helt enkelt.

I en härligt insatt video förklarar man vilka metoder som växte fram och vilka som inte ansågs vara möjliga för människor att utföra, såsom att glitcha igenom en av väggarna i början. Det stora genombrottet kom när man lyckades få spelet att inte börja scrolla så snart Mario är 112 pixlar från vänsterkanten av skärmen.