Playstation 4-exklusiva Horizon Zero Dawn var fjolårets näst bästa spel. Om det är både FZ-redaktionen och FZ-läsarna överens. I sin allra första form hade äventyret faktiskt co-op för två.

Noclip har träffat Mathiljs de Jonge, game director. Intervjun finns i sin helhet undertill och i den säger de Jonge att första prototypen hade co-op och att det var "väldigt trevligt att se".

Guerilla Games tvingades dock kapa inslaget då programmeraren gjorde det klart att man fick välja mellan co-op och hälften av spelets features de fanns planer på. Då utvecklaren inte nöjde sig med något annat än 100 procent fattade man beslutet att skrota co-op.

There have been early concepts. At the beginning we were thinking about two players in co-op, our very early prototype was with two players. We had the game running back then in co-op and that was quite nice to see.

But we haven’t got that [in the final version] because the programmers basically said that if we wanted to have co-op, we would also have 50% of the features we had been asking for and not 100%. With Horizon: Zero Dawn being the first game [in the franchise], we wanted 100%, so we dropped co-op in favor of that.

NPCs fighting along, it's very complicated to get that right and we didn't want to go there for this game because it’s so much work to do that well.