Trakterna kring Persiska viken står återigen i fokus, denna gång i Conflict Desert Storm II, uppföljaren till fjolårets taktiska kommando-skjutare där fyra taggtrådsätande specialister återigen ska ge Saddams mannar på nöten, i den mån de inte klarade av det senast. Observera alltså att det här handlar inte handlar om senaste Irak-kriget, utan det förra som rasade vintern 1991. Men syftet är detsamma - och FZ:s nymuckade kavallerist Shock har piskat upp lite ökendamm med Humwen.

Goddamn, Saddam! >>

Skicka en rättelse