Riksdagen skriver idag att den "anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas."

Originaltext:
Riksdagens näringsutskott kommer att be regeringen att se över det nuvarande, kritiserade systemet med privatkopieringsersättning. Det skriver man i ett pressmeddelande idag.

FZ har tidigare rapporterat om avgiften, bland annat hur den den gör konsoler dyrare samt hur en rad kulturorganisationer försvarade avgiften så sent som 2016.

Men nu kan dess saga alltså vara på väg att ta slut. Ett enigt näringsutskott säger att systemet blivit omodernt, och att regeringen bör undersöka ett system där staten tar över ansvaret för ersättningssystemet. Idag är det organisationen Copyswede som kräver in och fördelar ersättningen. Summan baseras på hur stort lagringsutrymme utrustningen har.
Utskottet skriver att “den tekniska utvecklingen har förändrat villkoren för de kreativa näringarna och det finns stora utmaningar när det gäller att skydda äganderätten till det som skapas.”

Man fortsätter: “Strömningstjänster gör att det inte längre finns lika stort behov av privata kopior för att lyssna på musik eller se på film, och privatkopieringen har minskat. Samtidigt ökar ersättningarna till upphovsrättshavarna eftersom lagringsutrymmet i apparaterna fortsätter att öka.”

Har tiden äntligen hunnit ikapp privatkopieringsavgiften?

Fotnot:
I början av 1980-talet infördes en kassettskatt där pengarna tillföll staten. 1998 infördes den upphovsrättsliga kassettersättningen, som idag heter privatkopieringsersättning - en skatt på hårddiskar.