Sedan nyheten om att Steam kommer öppna för samtliga spel på deras plattform har många varit oroliga över att plattformen kommer överösas med mängder av skit. Inte för att tillgång till plattformen redan nu skulle kunna definieras som en kvalitetsstämpel.

Anledningen är för att det helt enkelt blev för mycket jobb kombinerat med ibland svåra val om vad som fick vara och inte vara på plattformen.

I vanlig ordning har Valve nu gått ut med information att de tänker begränsa (men ej ta bort) spel som utnyttjar plattformens achievementsystem. Valve säger att det inte är särskilt många som använder dessa spel. men att de förvirrar algoritm.

Mängden achievements kommer nu begränsas till 100 stycken för dessa spel. De kommer heller inte räknas med hos en spelare globala achievementmängd.