Bloomberg rapporterar idag att PUBG Corporation valt att lägga ned stämningen mot Epic Games och rättstvisten mellan de båda Battle Royale-giganterna är således över. Oväntat resultat? Njae.

I nuläget är det oklart varför PUBG Corporation backat på sin stämningen, då båda parter än så länge valt att lägga locket på:

PUBG Corp. sent a letter of withdrawal to Epic Games Inc.’s attorneys on Monday and the South Korean case has since closed, according to the website of the local court system. PUBG and its law firm confirmed the action but wouldn’t say why, nor whether a settlement had been reached. Representatives for Epic in Korea had no immediate comment.