Deepmind är ett projekt som använder bland annat datorspel för att skapa en generellt användbar artificiell intelligens. Det Google-ägda företaget har släppt en artikel där man berättar hur man använder spelläget Capture the Flag i hederliga gamla Quake III Arena för att träna sina AI-spelare. Och de har nu kommit så långt att deras spelsätt kan mäta sig med mänskiga spelares.

Deepmind har låtit sina bottar spela på procedurellt genererade banor, så att de ställs inför nya problem att lösa varje match. Och spelläget CTF kräver både idividuella val och samarbete med andra spelare. Förutsättninganra är alltså att de ställs inför komplexa uppgifter: både försvara den egna flaggan och stjäla fiendens, och idka både samarbete och strider samtidigt, i ständigt nya miljöer.

Och bottarna har kommit så långt att de i matcher där bottar och mänskliga spelare blandats, presterat bättre än de bästa mänskliga spelarna.

Kan vara läge att börja träna på att hälsa våra nya härskare välkomna till makten. Bara ifall att.