Vi har tidigare skrivit om att myndigheter i Belgien och Nederländerna beslutat att loot-lådor och byteshandel med dess innehåll ska behandlas som gambling och därmed förbjudas. Det har tidigare lett till att Valve stängt ner möjligheten att sälja vidare gottelådornas innehåll i Steam Marketplace i dessa regioner.

Anledningen till detta var att försäljning av loot-lådornas innehåll ansågs bryta mot Nederländernas och Belgiens lagar runt gambling, och Valves tillfälliga metod för att hantera problemet var att stänga av all handel på Steam Marketplace i regionerna. Handeln har öppnats upp igen, men problemet består och Valves nya metod för att hantera det är att helt sonika stänga av möjligheten att öppna loot-lådor.

Updated Steam and CS:GO account restrictions for users in Netherlands and Belgium:
— Steam Trading and Steam Market features are now re-enabled for Steam accounts in Netherlands.
— Customers in Netherlands and Belgium will be restricted from opening containers

Den senaste uppdateringen av spelet CS:GO stänger därför ner möjligheten att öppna loot-lådor i Belgien och Nederländerna. Den svenska lotteriinspektionen har tidigare uttalat sig i frågan och konstaterade då att just CS:GO skulle vara ett gränsfall för var som skulle kunna klassas som gambling, men de konstaterade också att det är svårt att hantera internationella företag vars verksamhet inte huvudsakligen drivs på svenska marknaden.

En svensk utredning av lootlådor har inletts och ska leda till en ny lagstiftning som ska träda i kraft i januari 2019. Då återstår det att se i vilken utsträckning vi kommer kunna sälja våra pimpade skins framöver.