Nästa spel vi ikväll kan läsa om här på FZ är tilläggspaketet The Titans till strategiliret Age of Mythology. Att vår chefredaktör Phat är minst lika klyftig som gamle Pythagoras är väl ingen hemlighet, men har han krafterna att tillkalla rätt gudar också?

Som en blixt från klar himmel, FZ:s test av Age of Mythology: The Titans >>

Skicka en rättelse