E-sporten har länge varit på tal som potentiell framtida gren i Olympiska spelen. Men för ett år sedan röt IOK-presidenten Thomas Bach ifrån och sa att det inte kommer på tal så länge spelen är våldsamma. Han menade att våldsamma spel strider mot idén om att OS ska främja icke-diskriminering, icke-våld och fred.

I helgen avslutades de Asiatiska spelen, där sex spel (t.ex. League of Legends, Hearthstone, Starcraft 2 och PES) representerade e-sport som en ny gren på prov. Men det har inte fått IOK-chefen på andra tankar. Han håller fast vid att våldsamma spel inte har i OS att göra, skriver AP:

Vi kan inte ha med ett spel som främjar våld eller diskriminering i det olympiska programmet. Så kallade mördarspel. Från vår synvinkel är de oförenliga med de olympiska idealen och går därför inte att acceptera.

Thomas Bach, som tog lagguld i fäktning vid OS 1976, förklarar att många OS-grenar har sitt ursprung i verkliga våldsamheter eller konflikter mellan människor. Men, menar han, OS-grenarna är "ett civiliserat uttryck" av dessa, vilket han menar att våldsamma e-sportspel inte är.

Givetvis har varje 'stridssport' sitt ursprung i riktiga fighter mellan människor. Men sport är det civiliserade uttrycket av detta. E-spel som handlar om att döda någon ligger inte i linje med våra olympiska värderingar.

Noterbart är att Bach inte gör någon skillnad mellan våldsamma och icke-våldsamma spel.