Ni har vi publicerat intervjuerna med de fem riksdagspartier som ville ställa upp i vår utfrågning kring spel- och teknikfrågor. Ämnen som ligger oss nära och som brukar dra igång ordentliga diskussioner i forumet.

Varje intervju inleddes med en rad snabba frågor och för enkelhetens skull har vi sammanfattat dessa nedan. De rör bland annat Copyswede, fildelning som utreds av intresseorganisationer istället för polisen och kulturstöd till svensk spelutveckling - bra eller dåligt?

Fråga: Copyswede och avgifter för privatkopiering - för eller emot?

C

S

M

MP

L

Emot

Ej konkret

För

För

Emot

Fråga: Artikel 13 och Artikel 11 om upphovsrätt och digital publicering samt länkskatt har både röstats igenom och röstats ner, och ny omröstning väntar i höst. Ser ni Artikel 13 och 11 som något bra eller dåligt?

C

S

M

MP

L

Dåligt

Dåligt

Dåligt

Dåligt

Dåligt

Fråga: Fildelning utreds av polisen istället för företag eller intresseorganisationer - ja eller nej?

C

S

M

MP

L

Ja

Ej konkret

Ej konkret

Nej

Ja

Fråga: Sverige har blivit populärt mål för serverhallar på grund av vår hårda integritetspolicy - bra eller dåligt?

C

S

M

MP

L

Bra

Bra

Bra

Bra

Bra

Fråga: Undantag från upphovsrätten för digital bevaring av kreativa verk för exempelvis bibliotek - ja eller nej?

C

S

M

MP

L

Ej konkret

Nej

Ja

Ja

Ja

Fråga: Breda patent som skyddar mjukvara men kan hämma innovation - bra eller dåligt?

C

S

M

MP

L

Ej konkret

Ej konkret

Ej konkret

Ej konkret

Dåligt

Fråga: Kulturstöd till svensk spelutveckling likt filmindustrin – ja eller nej?

C

S

M

MP

L

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Diskutera gärna dessa sakfrågor men kom ihåg att vi har nolltolerans mot utsvävningar inom andra politiska ämnen. Detta för att behålla en god och trevlig stämning.