Version 1.02 av Fallout 76 fokuserar på prestanda och stabilitet, och av patchstorleken att döma finns inga genvägar dit. Medan pc-spelarna klarar sig med 15 GB tvingas PS4- och Xbox One-spelarna ladda ner 47 respektive 48 GB. Här finns alla patchfakta svart på vitt.

I praktiken tvingas konsolspelarna ladda ner hela spelet på nytt då patchen är större än grundspelet (vilket även gällde version 1.01). Eurogamer rapporterar att PS4-versionen innan patchen tog upp 53 GB. Efter? Också 53 GB. Det är alltså tal om ytterligare 50 GB.

Fallout 76 har en tung start från både spelar- och kritikerhåll. Storleken på patcharna (som föregicks av varningar om storstrul) hjälper näppeligen spelets rykte.