Eurogamer rapporterar att anställda vid Blizzards kundservicecenter på Irland erbjudits pengar för att lämna företaget. Det är i Cork som Blizzard har sin europeiska konsumentkontakt, och nu ska över 100 personer där ha lämnat sina jobb. Samtidigt påstår Blizzard att kundservicen ska förbli densamma, och att man inte har några planer på att stänga centret helt.

Nyligen skrev Kotaku om Activisions ökade inflytande över Blizzard, och hur de sistnämnda för första gången fick ett uttalat mål om att skära ner på kostnader. Naturligtvis blir det svårt att inte koppla det till vad som skett på centret i Cork.

Det återstår att se om en europeiska kundkontakten försämras, som vissa befarar, och om liknande besparingar väntar Blizzards även andra kontor.