Två månader efter Battlefield V-premiären har EA ännu inte beslutat om de ska släppa hyrservrar. Dessa låter spelare mot en avgift själva konfigurera matcher, och har funnits för tidigare Battlefied-titlar, men från Battlefield 1 valde man att själva sköta verksamheten istället för att som tidigare låta utomstående företag sköta dem.

Tvekan beror på i huvudsak två faktorer: det tar utvecklarresurser och det måste bära sig ekonomiskt, skriver global community manager Dan Mitre på Reddit. Han tillägger att man inte vill stjäla resurser från huvudspelet, och att han är medveten om att ekonomifrågan kan skapa debatt.

RSP [Rental Server Program] needs to meet standards and your expectations with the tools we provide - that takes development resources. It also needs to make economical development sense - we can't introduce a feature that ends up costing more to keep maintained than it returns (I know that statement will open up more debate, and I encourage that, but this is the reality of the situation). In other words, we don't want to impact development resources of main game Quality of Life commitment and upcoming content by routing team bandwidth to RSP development. There's also financial implications here that go well beyond my remit. Let's tackle the former before we tackle the latter.

Han betonar att frågan om hyrservrarnas eventuella existens i BFV ännu inte avgjorts. Om man satsar på dem gör man det fullt ut, annars låter man bli. När beslutet fattats kommer vi få veta det.

That said, is RSP off the table? Not at all. Our teams need to weigh this carefully and either commit fully to the service or not provide it at all - and you need an official statement on what that decision is once it's been made.