Satisgraphtory är nästan ett lika bra namn om spelet självt.

Alla som spelar svenska Coffee Stain Studions Satisfactory har säkert fått lust att dra fram ett skissblock eller (gud förbjude) Excel för att räkna ut hur du bäst hanterar resurserna i spelet. Förstapersonsläget i alla ära, det är inte alltid superlätt att få en bra överblick, särskilt inte om du har en tendens att bygga spaghettifabriker snarare intrikata industrier. Men nu finns räddningen i det nästan lika snillrikt döpta verktyget Satisgraphtory.

I det kan du enkelt planera fabriken utefter dina förutsättningar i form av resurser, teknologiska framsteg och önskat utfall. Sen ber du bara verktyget att analysera din idé samt optimera. Du kan tacka oss sen.

Skicka en rättelse