I Vampire: The Masquerade-loren är ”thinbloods” utstötta och i vissa fall jagade av de andra vampyrerna, aldrig sedda som fullvärdiga medlemmar i camarillan, den organisation som samlar, skyddar och tillvaratar vampyrers intressen. Kommande Bloodlines 2 placerar spelaren i skorna på just en sådan thinblood, även om man senare kommer att kunna ansluta sig till olika vampyrfraktioner trots sitt låga kast.

Nu avslöjar utvecklarna lite om de färdigheter du kommer att ha som tunnblodig, och vilka omständigheter som omgärdar spelarkaraktären.

Till att börja med så kommer hela spelet att ta plats nattetid, då thinbloods helt sonika brinner upp i solljus. Men på natten är de inte så klena som de kan verka – varje vampyr väljer en av tre inriktningar, som sedan styr vilka färdigheter den har.

Mentalister använder telekinesi. De kan manipulera föremål och senare även personer med tankekraft, till exempel kan du lyfta upp flera fiender i luften under en strid.

Chiropterans älskar allt som har med fladdermöss att göra – de kan skicka ut svärmar mot fienderna och även använda de små flygfäna som levande sköldar. De kan sväva i luften tack vare sin ihåliga benstomme. Rad!

Nebulation-vampyrer använder dimman för att gömma sig och lura fiender. Vampyren kan också förvandla sig själv till dimma och ta sig in i folks lungor! Med förmågan Envelop kan vampyren kapsla in en fiende och kväva den till döds.

När din thinblood så småningom går med i en klan kommer nya färdigheter att uppdagas, vilka säkert kommer uppmärksammas i kommande avslöjanden, allteftersom spelets 2020-reelase närmar sig.

Vilket inriktning kommer du att välja i din första Bloodlines 2-genomspelning?