Äta bör man, annars dör man, sägs det. Men för att äta är det en klar fördel att veta vart bästa föda kan införskaffas för minsta ansträngning och/eller kostnad. Att gå och titta och jämför är då rätt korkat, då man då ändå gjort ansträngningen. Och framförallt, eftersom FragZone redan tagit reda på det och det finns bara ett musklick iväg.

Food! Give me.. FOOD! >>

Skicka en rättelse