Under kvällens Nintendo Direct visades som väntat Lugi's Mansion 3 upp men, mer oväntat, fortsätter releasedatumet vara vaga "2019". Det klarnade däremot mer kring spelet.

Lugi's Mansion 3 äger rum i ett hotell, och av bilden ovan att döma blir Luigis tredje spökvandring betydligt mer vertikal än de två tidigare. Nytt är också lokal co-op där den ena spelar som "Gooigi". Spelar du ensam byter du mellan spiktåliga Gooigi och räddharen Luigi.

Onlineläge för åtta finns också, liksom nya trick för spökdammsugaren Poltergust.