En flygande start fick en del att för ett kort ögonblick se Apex Legends som en seriös Fortnite-utmanare. Men tittarna flydde snabbt och intäkterna sjönk. Under E3 avtäcktes visserligen en ny säsong med start 2 juli. Det återstår att se hur stor (om någon) effekt den kommer att ha.

För US Gamer berättar exekutiva producenten Drew McCoy att de hela tiden tänker långsiktigt, och inte fattar ogenomtänkta beslut. Nya karaktären Wattson har man exempelvis "lekt runt med" sedan tidigt i fjol. McCoy menar att tänker flera år framåt, och i den planen finns inte Apex 2.

We do believe in this game as a live game. We're never gonna make an Apex 2; hoping next Season 72 is awesome. That's kind of where our head is at: how are we setting this up for the long term.