Med version 2.0 av spelklienten Gog Galaxy vill utvecklarna samla flera av dina olika spelbibliotek på ett och samma ställe. Och i dag kan vissa testa hur bra det fungerar – en sluten beta är nu släppt.

Huvudnumret är möjligheten att lägga in och starta spel från olika tjänster i Gog Galaxy 2.0-klienten. Men du kan också skapa spelsamlingar där även vissa konsolspel kan läggas till. Vidare får du statistik över speltid och prestationer, du kan info om vänner, sortera spelamlingen med mera. I sann Gog-anda betonas också att man inte samlar någon privat data från dig och att inga uppgifter delas med andra företag eller organisationer.

För att testa betan slänger du in en ansökan, om du inte redan gjort så, och hoppas att en inbjudan ramlar in. Läs mer om Gog Galaxy 2.0 och ansök om att betatesta här.