En samlingsplats för dina digitalt köpta spel är vad Gog Galaxy 2.0 vill bli. I den slutna betan, som just börjat, kan du lägga in spel från en rad spelklienter och därmed få en prydlig överblick över många av dina spel på ett och samma ställe, och därtill starta dem från en enda plats.

I nuläget funkar totalt åtta spelklienter. Stödet för olika plattformar är indelat i officiellt och inofficiellt, där det senare kodas av frivilliga community-krafter. Det saknas diverse friends-funktioner i de inofficiella versionerna, men spel kan läggas in och startas genom Gog Galaxy 2 från samtliga (förutsatt att du är inloggad i den andra klienten, förstås). Utöver det kan du använda Galaxy för att sortera

Officiellt stöd finns för...

  • Gog.com (förstås)

  • Xbox Live

Och inofficiellt stöd finns för...

  • Steam

  • Battle.net

  • Uplay

  • Origin

  • Epic

  • Playstation Network

Gog Galaxy 2.0-betatestningen är som sagt sluten. Ansöker till betan gör du här.