Fusk har alltid varit ett problem i multiplayerspel och för utvecklarna är det en ständig kamp att försöka täppa till kryphålen som möjliggör dem. I ett inlägg på Reddit förklarar Respawn deras nuvarande teknik för att både arbeta förebyggande men också hitta och stänga av fuskare i Apex Legends.

Bland annat använder de maskininlärning för att kartlägga beteendet hos fuskare och därmed kunna analysera och hitta nya. Man kommer också ta ett krafttag mot spammare, med förhoppning om att kunna hitta dessa innan de hinner göra skada.

  • Using machine learning to create behavior models that detect and auto ban cheaters.

  • Requiring TFA in certain regions on high risk accounts.

  • Improving detection that identifies and bans new spam accounts before they are used.

  • Ongoing work to adapt to new cheats.

  • Matchmaking that matches detected cheaters and spammers together.

  • Investigating how people party up for matches. Even if you are not specifically using a cheat, partying up with cheaters is still cheating.

  • Increasing resources whether that be people or tech.

As we’ve said before, the war against cheaters will be ongoing and remains a high priority for us. There will always be work to do, improvements to make, and new things to adapt to. We’d like to thank the players that have been getting involved with helping us squash cheaters over the last week whether it be submitting reports or assisting with the vetting process for suspicious behavior.