Problemen med Switch-konsolens Joy-Con-kontroller är seglivade men på senare tid har rösterna höjts allt högre, med stämningsansökningar och Reddit-protester. I korta ordalag handlar problemet om "drifting". Det vill säga: trots att spaken inte vickas tror konsolen att den gör det.

I en FZ-undersökning uppger hela 56 procent att de har små eller stora problem med Joy-Con-"drift". Nintendo har inte sagt ett pip, men i ett uttalande till Kotaku bryter man tystnaden. Man säger sig vara medveten om strulet, och uppmuntrar konsumenterna att kontakta supporten.

At Nintendo, we take great pride in creating quality products and we are continuously making improvements to them. We are aware of recent reports that some Joy-Con controllers are not responding correctly. We want our consumers to have fun with Nintendo Switch, and if anything falls short of this goal we always encourage them to visit support.nintendo.com so we can help.

Representanten gav inga svar på om problemet väntas kvarstå framöver, men på amerikanska supportsidan har man lagt upp en direkt länk där man kan påbörja ett ärende för att få sin Joy-Con reparerad. I Sverige är det dock Bergsala man ska ta kontakt med: service@bergsala.se.

En ganska rejäl hake är dock att flertalet som fått sina kontroller lagade har rapporterat om att drift-problemen återkommit. Med andra ord: sista ordet lär inte vara sagt om den här soppan.