En uppföljare till spelet Alpha Black Zero är enligt Playlogic redan under utveckling. Trots det faktum att det första spelet inte är planlagt för distribution före februari 2004. I det "nya" spelet antar vi rollen som Löjtnant Kyle Hardlaws och utvecklarna Khaeon planerar på att förbättra orginalet, som ännu inte är släppt, genom att introducera t.ex. fordon. ABZ2 skall släppas lagom till jul 2004.

Moderspelet, Alpha Black Zero >>

Skicka en rättelse