I klassiskt Kojima-manér tycks Death Stranding bli märkligare ju mer vi ser av det, och den senaste trailern (eller mellansekvensen) är inget undantag. I den presenteras karaktären Heartman, som genomlever en minst sagt tragisk vardag.

Var 21:a minut dör han nämligen på grund av ett speciellt hjärtfel, varpå han spenderar tre minuter i eftervärlden innan han blir automatiskt återupplivad av en defibrillator. Under dessa tre minuter ligger han dock inte på latsidan, för han spenderar dem med att leta efter sin familj och att lära sig mer om fenomenet som är Death Stranding.

21-minutersintervallerna då han är levande spenderar han med TV-serier, musik eller att läsa, men han förklarar för huvudkaraktären Sam att detta bara är "dötid"; i eftervärlden uppfyller han sitt sanna syfte.