Metro Exodus har fått den första av två planerade expansioner, och den går under namnet The Two Colonels. De två överstarna ifråga är Khlebnikov och Miller, som med ett års mellanrum färdas under staden Novosibirsk, där överlevarna har drabbats hårt av attacker från mutanter och håller på att få slut på den substans som motverkar den livsfarliga strålningen.

Det rör sig om en linjär upplevelse som för tankarna till de första två spelen snarare än det halvöppna koncept som Metro Exodus har. Den främsta spelmässiga nyheten är den nya eldkastare som vi får leka med, och den lär komma väl till pass i de klaustrofobiska och mutantfyllda tunnlarna.

Den andra expansionen kommer heta Sam's Story och handla om den amerikanske soldaten Sam och hans försök att ta sig tillbaka till USA från ett bombat Moskva.