I väntan på nästa patch till Battlefield 1942, som kommer introducera stöd för PunkBuster, har en första publik version av det alternativa antifuskverktyget BFSecure släppts. Mer information av installationsförlopp och annat hittas på sidorna nedan.

Klientdelen >>
Serverdelen >>

Tipstack till frekiR.

Skicka en rättelse