Det är svårt att inte vara raljerande när man skriver om Star Citizen. Via Twitter får via nu veta att de nyligen lanserade ett nytt skepp, en minläggare med plats för åtta besättningsmän och som blir din för cirka 6 500 kr. Det som gör det hela än mer intressant, ur ett rent objektivt perspektiv, är att skeppet presenterades på ett event där varje kuvert kostade 2 600 kr, en middag som dessutom bara var tillgänglig för backers som lagt cirka 10 lakan på spelet.