HomeLan Fed fick ett snack med folket bakom Battlegroup42, en Battlefield 1942-mod med ambitionen att ge slagfältet en mer historiskt korrekt prägel. Intervjun går bland annat igenom fordonsutbudet och de 17 egenhändigt komponerade banorna.

Läs intervjun >>
Dra hem Battlegroup42 >>

Skicka en rättelse