I december avtäcktes nästa Dragon Age med taglinen "The Dread Wolf Rises". Vi vet ännu väldigt lite om det, men det finns starka indikationer på att det får någon form av multiplayer. I en septemberuppdatering fortsätter Biowares Casey Hudson att vara hemlighetsfull. Men han leker med orden på ett sätt som indikerar på att det går bra för nästa Dragon Age.

We have several other big projects in the works. I wish I could tell you more about them, but they’re mostly super-secret right now. I can say however that one of our projects has a large and growing team in Edmonton working through pre-production, and based on the progress I’m seeing, I can confirm that indeed the Dread Wolf rises.

Å andra sidan: det har funnits indikationer på att det är motigt för Dragon Age. Chefsproducenten har lämnat Bioware och bakom kulisserna fruktar en del utvecklare ett nytt Anthem.

På tal om Anthem: Hudson skriver också om det problemtyngda actionspelet i uppdateringen. "Ett stort team" i både Edmonton och Austin arbetar vidare på det och löftet är att jobba vidare för "fundamentala förbättringar". Det återstår dock mycket arbete, erkänner Hudson.

While it’s been great to see the community response to Cataclysm, I know there’s a lot more work to do to bring out the full potential of the game.