Den illa dolda hemligheten A Total War Saga: Troy visar nu upp sig i offentligheten, men ingen Brad Pitt eller avslöjande höftskynken finns att skåda.

Spelet bygger dock som väntat på handlingen i den joniske diktaren Homeros epos Illianden. Ett inte helt historiskt anknutet diktverk på 16000 verser, som passar Creative Assemblys nya giv med en blandning av myter och verkliga händelser. I Troy fajtas de sägenomspunna hjältarna Akilles och Hektor med stora arméer men även den grekiska mytologins gudar är på plats för att ställa till ofog. Här representeras de av en ny spelmekanik som enligt CA ”influerar spelandet precis som motsvarigheterna i Homeros verk gjorde”. Spelaren kan få bonusar beroende på vilken(eller vilka gudar han dyrkar.

Trupperna kommer att vara infanterifokuserade med lätta, medium och tunga enheter, men på slagfälten kommer det även att vandra mytologiska monster – i människoskepnader. Creative Assembly ger Minotaurus som exempel – den jättelika tjurhövdade varelsen som lurade i en labyrint på Kreta. I Troy kommer minotauren att vara en stor människa klädd i illaluktande djurhudar som gör fienderna skräckslagna och sänker deras moral. Frågan är vem eller vilka som ska spela hydran och Medusa…

På kampanjkartan ser vi också förändringar. Det kommer exempelvis inte att finnas pengar – i dess ställe finner vi fem olika resurser som driver ekonomin. Mat, vatten, sten, brons och guld kommer alla att kunna användas för att rekrytera trupper och uppföra olika byggnader.

A Total War Saga: Troy släpps till PC (Steam) under 2020